Er mogen maximaal 6 spelers per bowlingbaan.
Er mogen maximaal 4 spelers per pooltafel.